Betingelser

Revideret d. 21/01 – 2015

Fit Project er en webbaseret tjeneste, hvor websitets brugere gratis kan indhente op til tre tilbud på personlig træning og kostvejledning. Fit Project leverer en platform, hvor du som bruger kan indsende en forespørgsel på tilbud på en specifik opgave, hvorefter tilknyttede partnere (personlige trænere og kostvejledere) kan kontakte dig med henblik på at afgive tilbud.

Når du benytter Fit Project, herunder indhenter tilbud samt benytter websitets informationer, accepterer du følgende betingelser:

Indhentning af tilbud

Brugere af tjenesten kan modtage op til tre tilbud på deres forespørgsel på personlig træning eller kostvejledning, men antallet af tilbud kan variere. Fit Project garanterer ikke, at alle brugere modtager tilbud. Brugere af Fit Project er aldrig forpligtet til at acceptere et tilbud.

Indhentning af tilbud må kun ske på baggrund af et reelt ønske om at benytte et tilbud, og ikke for at pristjekke, markedsføre egne eller andres kommercielle ydelser og produkter eller andet.

Alle forespørgsler på tilbud screenes telefonisk, før de kommer i udbud blandt Fit Projects partnere. Dette gøres for at præcisere og validere hver forespørgsel, med det formål at øge servicen for både brugere og partnere. Når du indsender din forespørgsel, accepterer du således, at vi kontakter dig telefonisk med uddybende spørgsmål. En forespørgsel vil ikke komme i udbud blandt Fit Projects partnere før telefonisk kontakt mellem Fit Project og brugeren har fundet sted.

En forespørgsel på tilbud kan ikke oprettes på andres vegne, ej heller kan et tilbud overdrages til anden part. Et tilbud på en forespørgsel kan kun accepteres og benyttes af den person som oprettede forespørgslen.

Fit Project forbeholder sig retten til altid at kunne afvise en forespørgsel uden begrundelse.

Brug af indsendte oplysninger

Ved en forespørgsel på tilbud benyttes brugerens opgavebeskrivelse til at matche forespørgslen med relevante partnere. Relevante partnere dækker over partnere, som har interesse og ekspertise indenfor opgavebeskrivelsens indhold og art. Når brugerens forespørgsel kommer i udbud, vil alle relevante partnere kunne se opgavebeskrivelsen, og de partnere som vælger at afgive tilbud vil kunne se brugerens navn, email samt telefonnummer.

Alle informationer som brugeren har indtastet i sin forespørgsel gemmes til intern brug herunder udarbejdelse af statistik.

Dine informationer vil aldrig blive videregivet til andre, eller blive brugt til andet, end hvad der fremgår af disse betingelser, medmindre Fit Project har indhentet dit samtykke til en sådan videregivelse eller brug.

Ansvarsfraskrivelse

Fit Project er alene formidler af information fra websitets brugere til websitets partnere vedrørende indhentelse af tilbud. Fit Project er ikke involveret i transaktioner mellem brugere og partnere, udarbejdelse og formidling af tilbud eller udførslen af indholdet i et tilbud.

Fit Project kan således ikke holdes ansvarlig for betaling og refundering brugere og partnere imellem, formidlingen og efterlevelse af indhold i tilbud samt udførsel og eventuelle fejl og mangler herved. Ligeledes fraskriver Fit Project sig ethvert ansvar for personskader pådraget som følge af en partners udførte arbejde i henhold til et givent tilbud.

Information på websitet gives uden garanti for nøjagtigheden og kvaliteten heraf, og skal betragtes som vejledende. Fit Project fraskriver sig ethvert ansvar for skade eller tab som følge af brugen af websitets informationer.

Fit Project forbeholder sig retten til løbende at følge op på brugeres forespørgsler for at udføre tilfredshedsundersøgelser samt give relevant produktinformation.