Økologi – Er det sundhedsmæssigt bedre end konventionelle fødevarer?

Økologi er på alle læber. I en interviewundersøgelse foretaget af Landbrug og Fødevarer fandt man, at danskerne køber økologisk, fordi de ønsker mere sundhed, bedre miljø og bedre dyrevelfærd.

Du har formentlig på et tidspunkt fået fortalt, at økologiske fødevarer er langt sundere end konventionelle fødevarer og at det er bedre for miljøet og dyrene? Men faktisk har forskningen svært ved at bevise, at økologi er sundere end konvetionelle fødevarer. Så lad os kigge nærmere på, hvad økologi i virkeligheden betyder, og hvilke overraskende effekter såkaldte “naturlige fødevarer” har på dit helbred. Jeg er selv stor fortaler for økologi, så ville gerne have mine argumenter på plads.

Sundhedsmæssige aspekter ved økologi

Videnskabelige studier som påstår, at økologiske fødevare skulle være bedre for dig eller miljøet må stadigvæk betegnes som kontroversielle. I 2012 foretog Stanford University den største sammenligning af økologiske og konventionelle fødevarer, og fandt ingen signifikante fordele ved at økologi skulle indeholde en bedre næringsprofilEt nyt studie fra 2016 med fokus på animalske fødevarer gentog konklusionen, at videnskabelige studier viser ikke, at økologi er mere nærende eller sundere end konventionelle fødevarer.

Et amerikansk studie fra 2014 undersøgte forskelle mellem økologisk mælk og konventionel mælk blandt næsten 300 gårde. Studiet kunne påvise, at økologisk mælk i nogle tilfælde indeholdte mere omega-3 fedtsyrer, som er godt for hjertet.

Det er dog overordnet svært at påvise de sundhedsmæssige aspekter ved økologi, fordi mennesker både drikker, ryger og motionerer. Det er dog generelt, at folk som spiser økologisk også er sundere, men det sundhedsmæssige aspekt er ikke et validt argument for at spise økologi.

Miljøet og økologien

I “Økologiens bidrag til samfundsgoder“, som er et omfattende overblik over forskning og viden omkring økologi i dansk sammenhæng fra 2015, der påpeges at økologisk kvæg scorer højere end konventionelt kvæg i forhold til miljøet. Derimod er økologiske svin og høns dårligere for miljøet end de konventionelle. Et af dilemmaerne er, at økologiske dyrs adgang til udearealer betyder, at de skider på markerne og dermed skaber amoniakfordamping og i nogle tilfælde nitratudvaskning.

Når man gør bundlinjen op, så påvirker økologiske gårde miljøet væsentligt mindre. Det gælder dog kun, når man opgør det totalt. Hvis man opgør det per enhed, så er koventionelle landbrug mere miljøvenlige, fordi den mængde fødevarer man kan producere er langt større. Økologiske gårde optager 84 procent mere land til at opnå samme udbytte som et konventionelt landbrug, land som kunne være brugt til skove og naturreservater.

Økologiske landbrug har også lov til at bruge pesticider, så længe de er “naturlige” – f.eks. kobbersulfat og pyretrin er helt lovligt at benytte. Dog er mængden af pesticider væsentlig lavere i økologiske varer.

Dyrevelfærd i økologiske landbrug

Hvis man er et økodyr, så er der strenge regler for, hvilke forhold du som minimum skal leve under. Dyrene er sikret god plads til at bevæge sig, økologisk foder og grovfoder, og adgang til udendørsarealer. Overordnet kan man sige, at økologiske dyr har mere ret til, at have en naturlig adfærd.

Det skaber dog nogle dilemmaer, da naturlig adfærd eksempelvis medfører hakkeorden og deraf en højere dødelighed i svinebesætninger. Faktisk er indtil flere aspekter af økologien ikke god dyrevelfærd – eksempelvis medfører kravet om grovfoder, og højproteinblandinger, at der hyppigere opstår fravænningsdiarré og grisene oftere får mavepine, hvilket kunne undgås med kunstigt-fremstillede aminosyrer. Tillige er der højere dødelighed blandt økologiske slagtekyllinger i Danmark, og den måde lovgivningen er skruet sammen på medfører hyppigere trædepudesvidninger (hudirritation). Et notat fra Fødevarestyrelsen viste også, at 70 procent af økologiske høns havde orm i tarmene, som en naturlig konsekvens af, at dyrene har mere naturlige forhold.

Dansk dyrevelfærd

Konklusionen bliver, at videnskaben ikke entydigt kan afgøre, om økologi eller konventionelt landbrug er bedre. Det er forskelligt, og der er fordele og ulemper ved begge produktionsmetoder. Omend danske fagpersoner er enige om, at dyrevelfærden i Danmark er langt højere, end fra udenlandske landbrug, hvor reglerne typisk er mere lempelige.

AsapSCIENCE har lavet en denne video om emnet

Hvorfor skal jeg købe økologisk?

Danskerne er det folkefærd i Europa, som bruger flest penge på økologi. Det vil være op til den enkelte, om man vil købe økologisk eller ej. Det det er svært at argumentere for, at det nødvendigvis skulle være sundhedsmæssigt bedre, selvom der er studier som påviser, at økologiske fødevarer indeholder flere gode næringsstoffer end konventionelle fødevarer – det er dog ikke dokumenteret, at vi nødvendigvis kan optage disse. Faktisk har et hold svenske forskere konkluderet, at konventionelt landbrug er bedre end økologisk

Personligt holder jeg meget af økologi, og kan godt lide tanken om, at det er fremstillet på mere naturlige præmisser. Samtidig synes jeg ofte, at økologiske grøntsager og frugter smager bedre – og derfor fortsætter jeg nok også med at købe økologisk fremover 🙂

Køber du økologisk? – Og hvorfor? Hvorfor ikke?

6 kommentarer

Anne Mette Voldbjerg

Nej, jeg køber ikke økologisk. Jeg vil hellere købe kvalitet. For mig er det vigtigere at købe dansk producerede madvarer, og holde mig – så vidt muligt – til årstidens grøntsager.

Svar
Jacob Becker

Hej Anne Mette,

Jeg kan kun støtte op om din tilgang om at købe dansk – eller endnu bedre: lokalt! Det minder mig om, at der kommer en oversigt med årstidens grøntsager, så man har lidt at støtte sig til. Det gør både godt for kroppen og for pengepungen :-)!

Svar
Brian

Hej Becker.
Du skriver du støtter at købe dansk og bedre endnu lokalt. Hvad er lokalt i Danmark? Er vi ikke så lille et land at hele landet er lokalt?

Men fedt og læse du har taget en kritisk holdning til dine fødevarer. Dog mener jeg du springer lidt hurtigt over det faktum at du med fødevarer er NØDT til og regne miljøbelastning pr enhed, det vil selvfølgelig stille økologisk produktion i et dårligere lys men handler det ikke om og lave en reel udregning der rent faktisk viser hvor meget hver enhed har belastes vores miljø og i særdeleshed vores klima i form af CO2 udledning.
Nu nævner du en øget frihed til et økologisk dyr. Vil til dels give dig ret. En økologisk ko besætning der skal gå på græs en stor del af året kan ikke benytte sig af en malkerobot medmindre græsarealerne er lige udenfor stalden. En af de største stress faktorer er under malkning af køer hvor alle køer skal samles, ved malkerobot går koen selv ind i den når den vil, den køre uafbrudt kun afbrudt af nogle vaskeintervaller, det er da frihed og en mere rolig ko besætning der ikke udsættes for stress.

Svar
Jacob Becker

@Brian,
Definitionen af “lokalt” vil være i nærområdet overfor en nationalt distribueret vare. Kvaliteten af gulerødderne hos den lokale landmand vil være bedre, end de gulerødder som først graves op i Jylland, derefter renses, sorteres, nedkøles og efterfølgende distribueres.

Jeg har ikke indbragt aspekter, som ikke direkte påvirker sundheden (underforstået fødevarekvaliteten). Hvis du kender til dokumentation omkring den afstressende effekt af malkerobotter (underforstået øgede mælkekvalitet), så er jeg meget interesseret.

Svar
Jacob Becker

Kvalitet bliver hurtigt et udvandet begreb, hvis vi ikke definerer det – Denne artikel tager udgangspunkt i sundhedsmæssige faktorer, og her er økologi ikke absolut overlegen. Derimod er det nogle andre perspektiver, som man afgøre om man køber økologisk eller ej.

Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.